Arayacağınız kelimeyi yazınız ve enter tuşuna basınız

 

 

             

 

Doğa, sürekli kendini yenileyen, tüm canlıları kucaklayan, yaşamın kaynağı olan bir güçtür. 

Bu güç bizi kendine sürekli çekerken ilhamımız da oldu.

Her fırsatta kendimizi ya doğada ya da doğayla ilgili bir şeyler yaparken bulduk. Zamanla ona duyduğumuz hayranlık katlandı ve daha çok saygı duymamız gerektiğini öğrendik. 

Doğal yaşamdan ilham alarak sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerle, bizim gibi doğaseverleri buluşturma fikirleri aramaya başladık. Kazanılması gereken birçok farkındalığın dünyaya saygı göstererek oluşacağının bilinciyle harekete geçtik. Bu istek ve motivasyonla iki doğasever olarak yola çıktık ve ürünlerimizi geliştirmeye başladık. 

Dünya tarihinde bir çok inanış ve kültürde doğaya dair sunular vardır. Bunlardan biri olan şaman kültürüne göre doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu söylenir. O ruhun sahibine ise 'iye' denir. Dağ, toprak, orman, nehir, ateş ve ayın iyeleri olduğuna inanılır.

Biz de doğaya duyduğumuz saygıyı, bu ruhu marka ismimize taşıyarak göstermek istedik. 

Bu inançla yola çıkarak zamansız, tüm yaşam stillerine ulaşabilen, sürdürülebilir, doğa dostu, dayanıklı, işlevsel ürünlerimizi sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. 

 

 

 

 

ABOUT US

 

Nature is a force that constantly renews itself, embraces all living things, and is the source of life.

While this power constantly draws us to itself, it also became our inspiration.

At every opportunity, we found ourselves doing something in nature or related to nature.  Over time, our admiration for him grew and we learned that we should have more respect.

Inspired by natural life, we started looking for ideas to bring nature lovers like us together with sustainable and environmentally friendly products. We took action with the awareness that many awareness to be gained will be created by respecting the world. With this desire and motivation, we set out as two nature lovers and started to develop our products.

In the history of the world, there are presentations about nature in many beliefs and cultures. According to the shamanic Aculture, which is one of them, it is said that everything in nature has a spirit. The owner of that soul is called 'iye'. They are believed to be lords of the mountain, earth, forest, river, fire and moon.

We wanted to show the respect we have for nature by carrying this spirit to our brand name.

Based on this belief, we aim to bring you our timeless, sustainable, nature-friendly, durable, functional products that can reach all lifestyles.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Gökçe & Şengüler